Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Udviklingsplan for Rømø

Nov 2018

Initiativtagerne (Tønder Kommune, Tønder Erhvervsråd, Business Region Esbjerg, Rømø-Tønder Turistforening, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Tønnisgård, Enjoy Resort, Rømø Lys, Novasol, Feriepartner Rømø og Rømø Havn) bag Rømø Udviklingsplan inviterer til orientering om udviklingsplanen:

Onsdag, den 28. november 2018

på Enjoy Resorts, Havneby

 På mødet vil du blive præsenteret for planen, udkast til tidsplan, information om den overordnede strategi og dens indsatser samt den videre proces.

Der vil være mulighed for at komme med bemærkninger, ligesom du kan melde dig til at deltage i kommende projektgrupper.

Kan du ikke deltage, kan du efter mødet finde planen på www.toender.dk og fortsat komme med kommentarer frem til den 2. januar 2019. 

 

Nov 2018:

Se også nyt under punkterne

© Birthes Webdesign