Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Indkaldelse til Generalforsamling

Lørdag den 27. april 2019 kl. 14.00

 

Sted: Naturcenter Tønnisgård

 

Inden Generalforsamlingen vil Formidlingskonsulent Ditte Dyrbo fortælle kort om Nationalpark Vadehavets arbejde og om de fordele, vi som forening har ved at være partner – ca. 30 minutter.

 

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Årsberetning.

3.   Regnskab og budget:
Herunder fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret.

4.   Valg til bestyrelse – alle for 2 år:

Peter Wind:  modtager genvalg
Christian Bonnichsen:  modtager genvalg
Jürgen Schmidt Meyer: modtager genvalg

5.   Valg af revisor og revisorsuppleant
samt 2 bestyrelsessuppleanter - alle for 1 år:

Revisor: Andreas Burgwald
Revisorsuppleant: Hans Hollænder
Bestyrelsessuppleanter: Frank Clemmensen og Visti Frandsen

6.   Indkomne forslag.

Forslag til behandling på generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 13.04.2019

Forslag fra bestyrelsen:

·    Årlig fælles arbejdsdag, hvor der fyldes huller i vejen, buskads ved sideveje klippes, affald langs foreningens veje fjernes osv. – forslag til dato i 2019: Lørdag den 25. maj

7.   Eventuelt

·     Er der blandt medlemmerne (flertal for) ønske om vedtægtsændringer?
 (Bestyrelsen kan godt arbejde med de eksisterende.)

·     Beretning fra Vejformanden

·     Status:

o   Udvidelse af Småfolksvej

o   Affaldsøer

o   Hastighedsbegrænsning

 

På Bestyrelsens vegne

 

© Birthes Webdesign